Phát hành hóa đơn

Phát hành hóa đơn

Phát hành hóa đơn trọn gói thời gian chỉ từ 7 đến 10 ngày.

  • SOẠN HỒ SƠ MẪU BIỂU.
  • LIÊN HỆ CÁN BỘ QUẢN LÝ, XÁC MINH TRỤ SỞ.
  • NHẬN THÔNG BÁO THUẾ.
  • ĐẶT IN HÓA ĐƠN, PHÁT HÀNH HĐ.
.
.